Dopowiedzenia po słowie "Jezus"

OPCJONALNE DOPOWIEDZENIE PODCZAS ODMAWIANIA RÓŻAŃCA

Dopowiadamy przy każdej Zdrowaśce, po słowie Jezus:

Tajemnice Radosne
1. Któregoś Ty, o Panno, z Ducha świętego poczęła.
2. Któregoś Ty, o Panno, do Elżbiety niosła.
3. Któregoś Ty, o Panno, w Betlejem porodziła.
4. Któregoś Ty, o Panno, w świątyni ofiarowała.
5. Któregoś Ty, o Panno, w świątyni znalazła.

Tajemnice Światła
1. Który był ochrzczony w Jordanie.
2. Który objawił się na weselu w Kanie.
3. Który głosił Królestwo Boże.
4. Który przemienił się na Górze Tabor.
5. Który ustanowił Najświętszą Ofiarę.

Tajemnice Bolesne
1. Który za nas Krwią się pocił.
2. Który za nas był ubiczowany.
3. Który za nas był cierniem ukoronowany.
4. Który za nas ciężki Krzyż nosił.
5. Który za nas był ukrzyżowany.

Tajemnice Chwalebne
1. Który powstał z martwych.
2. Który do nieba wstąpił.
3. Który nam Ducha Świętego zesłał.
4. Który Ciebie, o Panno, wziął do nieba.
5. Który Ciebie, o Panno, w niebie ukoronował.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które można uważać za pewną ingerencję w Twoją prywatność. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, to opuść tę stronę. A jeśli się zgadzasz, to kliknij OK.
Dalsze informacje Ok