Litania do najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami!

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego - wybaw nas
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, - wybaw nas
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, - wybaw nas
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, - wybaw nas
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, - wybaw nas
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, -wybaw nas
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu, - wybaw nas
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, - wybaw nas
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, - wybaw nas
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, - wybaw nas
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, - wybaw nas
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, - wybaw nas
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, - wybaw nas
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, - wybaw nas
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, - wybaw nas
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, - wybaw nas
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, - wybaw nas
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, - wybaw nas
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, - wybaw nas
Krwi Chrystusa, otucho umierających, - wybaw nas
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, - wybaw nas
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, - wybaw nas
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, - wybaw nas
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, - wybaw nas

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się, nad nami!

K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Swoją!
W. I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego!

K. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

K. Jezu, usłysz nas!
W. Jezu, wysłuchaj nas!

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które można uważać za pewną ingerencję w Twoją prywatność. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, to opuść tę stronę. A jeśli się zgadzasz, to kliknij OK.
Dalsze informacje Ok