Litania do NMP - Dominikańska

ODMAWIANA WE WSZYSTKICH UTRAPIENIACH

Kyrie elejson. Christe elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, nieszczęśliwych nadziejo i utrapionych słodkie pocieszenie, módl się za nami.
Najświętsza Matko Chrystusa, módl się za nami.
Bogurodzico Dziewico, módl się za nami.
Najczystsza z Matek, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Ze wszystkich dziewic najpierwsza, módl się za nami.
Zawsze Dziewico, módl się za nami.
Łaski Bożej pełna, módl się za nami.
Córo Króla wiekuistego, módl się za nami.
Matko i Oblubienico Chrystusa, módl się za nami.
Świątynio Ducha Świętego. módl się za nami.
Święta Maryjo, niebios Królowo, módl się za nami.
Pani Aniołów, módl się za nami.
Drabino do Boga, módl się za nami.
Bramo Raju, módl się za nami.
Matko nasza i Pani, módl się za nami.
Prawdziwa nadziejo nasza, módl się za nami.
Matko nasza, módl się za nami.
Zaufanie wszystkich wierzących, módl się za nami.
Święta Maryjo, pełna miłości Boga, módl się za nami.
Władczyni nasza, módl się za nami.
Źródło słodyczy, módl się za nami.
Matko miłosierdzia, módl się za nami.
Matko Księcia nad wiekami, módl się za nami.
Matko rządząca najszczerzej, módl się za nami.
Matko głęboko wierząca, módl się za nami.
Zmartwychwstanie nasze, módl się za nami.
Święta Maryjo, wszelkiego stworzenia odnowienie, módl się za nami.
Światła wiekuistego Rodzico, módl się za nami.
Któraś nosiła Stwórcę wszechświata, módl się za nami.
W której Słowo Ciałem się stało, módl się za nami.
Komnato skarbu Bożego, módl się za nami.
Rodzicielko Sprawcy wszechrzeczy, módl się za nami.
Tajemnic Bożych Powiernico, módl się za nami.
Wybawicielko nasza prawdziwa, módl się za nami.
Święta Maryjo, skarbie wierzących, módl się za nami.
Najpiękniejsza Pani, módl się za nami.
Tęczo pełna radości, módl się za nami.
Matko prawdziwego wesela, módl się za nami.
Drogo nasza do Pana, módl się za nami.
Orędowniczko nasza, módl się za nami.
Święta Maryjo, gwiazdo na niebie najjaśniejsza, módl się za nami.
Nad księżyc światlejsza, módl się za nami.
Blaskiem słońce przyćmiewająca, módl się za nami.
Matko Boga wiekuistego, módl się za nami.
Święta Maryjo, która rozpraszasz ciemności wiecznej nocy, módl się za nami.
Która niweczysz wyrok naszego potępienia, módl się za nami.
Źródło prawdziwej mądrości, módl się za nami.
Światło rzetelnej nauki, módl się za nami.
Radości nasza bezcenna, módl się za nami.
Upragniona nagrodo, módl się za nami.
Pożądanie wzgórz wiekuistych, módl się za nami.
Zwierciadło, w którym Boga oglądamy, módl się za nami.
Nad wszystkich świętych święta, módl się za nami.
Wszelkiej chwały najgodniejsza, módl się za nami.
Święta Maryjo, najłaskawsza Pani, módl się za nami.
Pocieszycielko szukających u Ciebie schronienia, módl się za nami.
Dobroci pełna, módl się za nami.
We wszelką słodycz obfitująca, módl się za nami.
Wspaniałości Aniołów, módl się za nami.
Kwiecie Patriarchów, módl się za nami.
Pokoro Proroków, módl się za nami.
Skarbie Apostołów, módl się za nami.
Chwało Męczenników, módl się za nami.
Chlubo kapłanów, módl się za nami.
Ozdobo dziewic, módl się za nami.
Lilio czystości, módl się za nami.
Święta Maryjo, między niewiastami błogosławiona, módl się za nami.
Ratunku zagubionych, módl się za nami.
Sławo sprawiedliwych, módl się za nami.
W Boże zamysły wtajemniczona, módl się za nami.
Ze wszystkich kobiet najświętsza, módl się za nami.
Najjaśniejsza Pani, módl się za nami.
Perło Boskiego Oblubieńca, módl się za nami.
Święta Maryjo, pałacu chrystusowy, módl się za nami.
Panno niepokalana, módl się za nami.
Świątynio Pańska, módl się za nami.
Chwało Jerozolimy, módl się za nami.
Radości Izraela, módl się za nami.
Córo Boża, módl się za nami.
Najukochańsza Oblubienico Chrystusa, módl się za nami.
Gwiazdo morza, módl się za nami.
Święta Maryjo, wyciągnij rękę Twoją i dotknij serc naszych, aby oświecić i wybawić nas grzeszników, módl się za nami.
Diademie na głowie Najwyższego Króla, módl się za nami.
Czci najgodniejsza, módl się za nami.
Pełna wszelkiej słodyczy, módl się za nami.
Zasługo na życie wieczne, módl się za nami.
Bramo Królestwa Bożego, módl się za nami.
Bramo zamknięta, a dla nas otwarta, przez którą wchodzimy do Pana, módl się za nami.
Różo, która wiecznie kwitniesz, módl się za nami.
Kosztowniejsza od całego świata, módl się za nami.
Ponad skarb wszelki upragniona, módl się za nami.
Nad niebo wyższa, módl się za nami.
Od Aniołów czystsza, módl się za nami.
Wesele Archaniołów, módl się za nami.
Wszystkich świętych rozradowanie, módl się za nami.
Czci i chwało, sławo i ufność nasza, módl się za nami.

Maryjo, Córo Boża, wejrzyj na nas,
Maryjo, Córo Joachima, kochaj nas,
Maryjo, Córo Anny, daj nam spocząć po smutkach wygnania.

Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie Boże, za przyczyną Błogosławionej i Chwalebnej Bożej Rodzicielki Maryi wraz ze wszystkimi świętymi, ochraniaj nasz dom i nasz zakon od wszelkich przeciwności oraz osłaniaj łaskawie od zasadzek wrogów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które można uważać za pewną ingerencję w Twoją prywatność. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, to opuść tę stronę. A jeśli się zgadzasz, to kliknij OK.
Dalsze informacje Ok