Zegar Męki Pańskiej (Według Zgromadzenia Pasjonistów)

(W PRZYPADKU OGLĄDANIA NA SMARTFONIE - LEPIEJ GO USTAWIĆ "POZIOMO".)

Treść - według o. Krzysztof Zygmunt CP.
Materiał źródłowy można znaleźć tu: http://www.rmpm.pl/index.php?page=zegar.
PUBLIKUJEMY ZA POZWOLENIEM - O. DR KRZYSZTOF ZYGMUNT CP, MODERATOR RMPM, PROMOTOR BRACTWA CZARNEGO SZKAPLERZA !

"

Zegar Męki Pańskiej to krzewiona przez Zgromadzenie Pasjonistów praktyka polegająca na przeżywaniu całego dnia w rytmie Męki Jezusa Chrystusa. Każdej godzinie przypisane jest konkretne wydarzenie, opisane w Piśmie Świętym i najstarszej Tradycji Kościoła.

Rozważanie rozpoczyna się o godzinie 19 wieczorem, kiedy Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy umył nogi Apostołom, a kończy się o godzinie 18 dnia następnego złożeniem do grobu ciała Jezusa. W Ten sposób cały nasz dzień może być uświęcony pamięcią o bolesnej męce naszego Zbawiciela.

Pomocne w rozważaniu mogą być cytaty z Pisma Świętego, teksty świętych, a także bardzo liczne obrazy słynnych artystów, przedstawiające poszczególne sceny pasyjne.

Bardzo gorąco zachęcamy aby przy każdym odwiedzeniu naszej strony choć krótkim aktem strzelistym uczcić tajemnicę Męki Jezusa Chrystusa, którą upamiętniamy w konkretnej godzinie.

"

ZEGAR MĘKI PAŃSKIEJ
GODZINA 19 JEZUS UMYWA NOGI SWOIM UCZNIOM

Chrystus myjący nogi apostołom
Mistrz Księgi Domowej, 1475
Wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.
J 13,4-5
Modlitwa: O Panie! Wiedziałeś, że zbliża się godzina Twojej Męki, jednak zamiast rozmyślać o czekających Cię trudach dałeś nam wspaniały przykład abyśmy z pokorą służyli sobie wzajemnie! Cierpiący Jezu, prosimy Cię, umocnij nas, abyśmy pogrążeni w różnych boleściach nigdy nie koncentrowali się tylko na własnych cierpieniach, ale zawsze byli otwarci na potrzeby naszych bliźnich.
GODZINA 20 JEZUS W CZASIE WIECZERZY USTANAWIA EUCHARYSTIĘ

Ostatnia Wieczerza
Leonardo da Vinci, 1495-1498
Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę". Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: "Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana".
Łk 22,19-20
Modlitwa: O Panie! Zostałeś z nami na zawsze ustanawiając Najświętszy Sakrament. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, wzbudź w nas pragnienie częstego jednoczenia się z Tobą w Komunii Świętej. Każde nasze cierpienie chcemy złączyć z Twoją Męką i ofiarować w intencjach Kościoła Świętego aby nie zmarnowało się żadne cierpienie!
GODZINA 21 JEZUS MODLI SIĘ W OGRODZIE OLIWNYM

Agonia w Ogrodzie
Andrea Mantegna, 1460
Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: "Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie". A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: "Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie".
Łk 22,39-42
Modlitwa: O Panie! Nauczyłeś nas słów modlitwy "Ojcze nasz", a w przededniu swej Męki pokazałeś jak realizować wezwanie "bądź wola Twoja". Cierpiący Jezu, prosimy Cię, umocnij nas abyśmy nieustannie trwali na modlitwie i nie upadli w chwili próby. Wspomóż nas abyśmy nie uciekali od naszego kielicha cierpienia, ale odnaleźli w nim udział w Twojej Męce, która zaprowadzi nas do Twego Zmartwychwstania.
GODZINA 22 JEZUS W CZASIE MODLITWY POCI SIĘ KRWIĄ

Chrystus w Ogrodzie Oliwnym
Paolo Veronese 1583-1584
Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.
Łk 22,44
Modlitwa: O Panie! Modliłeś się tak żarliwie, że aż krwawe krople potu spływały na ziemię. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, skrusz lód naszego serca i naucz nas ofiarnej miłości. Umocnij nas abyśmy nie szczędzili potu niosąc pomoc bliźnim i nie zapominali o codziennej modlitwie.
GODZINA 23 JEZUS OTRZYMUJE POCAŁUNEK OD JUDASZA

Pocałunek Judasza
nieznany włoski artysta, 1300-1350
A jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, szedł na ich czele i zbliżył się do Jezusa, aby Go pocałować. Jezus mu rzekł: "Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?"
Łk 22,47-48
Modlitwa: O Panie! Jak bardzo musiał boleć Cię zdradliwy pocałunek od tego, którego wybrałeś aby towarzyszył Ci na każdym kroku Twego życia. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, daj nam czyste serce aby nasze pocałunki były oznaką ofiarnej miłości. A gdy zdarzy się nam upadek niech Twoje Miłosierne słowa przywiodą nas do skruchy.
GODZINA 24 JEZUS PRZED KAPŁANAMI ŻYDOWSKIMI

Jezus przed arcykapłanem
Gerrit van Honthorst, 1617
Zaprowadzili [Go] najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród.
J 18,13-14
Modlitwa: O Panie! Nienawidzili Cię ludzie, którzy najlepiej znali Pisma, a więc najszybciej powinni rozpoznać w Tobie Boga i Zbawiciela. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, nie pozwól abyśmy trwali w zaślepieniu uniemożliwiającym nam rozpoznanie Ciebie w innych ludziach, szczególnie pogrążonych w cierpieniu.
GODZINA 1 JEZUS FAŁSZYWIE OSKARŻANY

Fałszywi świadkowie
James Jacques Tissot, 1890
Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić. Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj i zeznali: "On powiedział: Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować".
Mt 26,59-61
Modlitwa: O Panie! Twoja rozprawa sądowa była jawną drwiną ze sprawiedliwości. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, odbuduj świątynię naszego serca, którą nieustannie rujnujemy kłamstwami, fałszywymi oskarżeniami i obmową.
GODZINA 2 JEZUS WYSZYDZANY I POLICZKOWANY

Wyszydzony Chrystus
Duccio di Buoninsegna, 1308-1311
Wówczas zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go i szydzili: "Prorokuj nam, Mesjaszu, kto Cię uderzył?"
Mt 26,67-68
Modlitwa: O Panie! Niektórzy z oprawców znęcali się nad Tobą dla własnej uciechy, inni próbowali w ten sposób leczyć kompleksy. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, nie dopuść abyśmy znajdowali radość w okrucieństwie. Spraw abyśmy nigdy nie budowali poczucia własnej ważności na krzywdzie innych.
GODZINA 3 JEZUS PATRZY NA WYPIERAJĄCEGO SIĘ GO PIOTRA

Zaparcie się Piotra
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1660
Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: "Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz". Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.
Łk 22,61-62
Modlitwa: O Panie! Zaparł się Ciebie książę Apostołów, ten który pierwszy nazwał Cię Mesjaszem. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, obdarz i nas, którzy nieustannie zapieramy się Ciebie, spojrzeniem pełnym miłości, który przywodzi nas do skruchy i daje siły aby odpokutować nasze przewinienia.
GODZINA 4 JEZUS UWIĘZIONY W CIEMNICY

Chrystus więzień
ikona
A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby Go zgładzić.
Mt 27,1
Modlitwa: O Panie! Zamknięty w ciemnym i zimnym lochu czekałeś pokornie co uczynią z Tobą ludzie. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, dodaj nam siły abyśmy po przyjęciu Komunii Świętej nigdy nie wtrącali Cię do zimnego więzienia naszego serca, ale z gorącym oddaniem adorowali Twoje Najświętsze Oblicze.
GODZINA 5 JEZUS STOI PRZED PIŁATEM

Cóż to jest prawda?
Nikolaj Nikolajewitsch Ge, 1890
Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: "Czy Ty jesteś królem żydowskim?" Jezus odpowiedział: "Tak, Ja nim jestem".
Mt 27,11
Modlitwa: O Panie! Piłat żywił pogardę zarówno do Ciebie jak i Twoich oskarżycieli. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, oczyść nasze serca z szyderstwa i pychy oraz pomóż abyśmy zawsze, tak jak i Ty, stawali po stronie cierpiących.
GODZINA 6 JEZUS WYŚMIANY PRZEZ HERODA

Chrystus przed Herodem
Albrecht Dürer, 1509
Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata.
Łk 23,11
Modlitwa: O Panie! Nie spełniłeś zachcianek próżnego króla, dlatego wzgardził Tobą i wyszydzonego odesłał do Piłata. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, daj nam moc abyśmy nigdy nie traktowali Boga, ani innych ludzi, jako narzędzie do spełniania naszych zachcianek i pragnień.
GODZINA 7 JEZUS PORÓWNANY PRZEZ PIŁATA ZE ZŁOCZYŃCĄ BARABASZEM

Uwolnienie Barabasza
rycina, 1910
Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: "Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?"
Mt 27,17
Modlitwa: O Panie! Lud miał wybierać pomiędzy Dawcą Życia a zabójcą, Tym, który wprowadza pokój a tym, który wznieca rozruchy. Jak to możliwe, że nie wybrali Ciebie? Cierpiący Jezu, prosimy Cię, przebacz nam, bo i my nieustannie wybieramy Barabasza. Każdy grzech, który popełniamy to wzniecenie burzliwego rozruchu w naszej duszy, a grzechem śmiertelnym zabijamy życie Boże. Tylko Ty możesz nas wskrzesić, dlatego prosimy naucz nas jak pielęgnować w sobie dar łaski uświęcającej.
GODZINA 8 JEZUS PRZEZ OPRAWCÓW BICZOWANY

Biczowanie
Michael Pacher, 1495-1498
Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować.
J 19,1
Modlitwa: O Panie! Pochylony przy kolumnie przyjmowałeś okrutne razy oprawców. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, nagnij nasze harde karki i dodaj nam sił abyśmy pochylili się nad losem najuboższych, pokrzywdzonych i cierpiących.
GODZINA 9 JEZUS CIERNIEM UKORONOWANY

Chrystus cierniem ukoronowany
Guercino, 1622
A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym.
J 19,2
Modlitwa: O Panie! Twarde ciernie przebiły Twą najświętszą głowę. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, daj nam łaskę pokory, bo tak często gloryfikujemy dokonania ludzkiego umysłu, okrywamy go królewską purpurą i odrzucamy prawdziwego Króla. Nie pozwól nam zapomnieć, że wszystko co człowiek osiągnął i osiągnie pochodzi od Ciebie.
GODZINA 10 JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

Ecce Homo
Antonio Ciseri, 1871
Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: "Oto król wasz!" A oni krzyczeli: "Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!" Piłat rzekł do nich: "Czyż króla waszego mam ukrzyżować?" Odpowiedzieli arcykapłani: "Poza Cezarem nie mamy króla". Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano.
J 19,14-16
Modlitwa: O Panie! Piłat ugiął się, wydał Cię na śmierć i umył ręce chcąc się w ten sposób usprawiedliwić. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, nie pozwól abyśmy odżegnywali się od odpowiedzialności za zło popełnione przez nas i naszych bliźnich. Umocnij nas abyśmy zawsze bronili prawdy, a szczególnie wtedy gdy będzie nas to wiele kosztować.
GODZINA 11 JEZUS DŹWIGA KRZYŻ NA GOLGOTĘ

Droga na Kalwarię
Tintoretto, 1566-1567
A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.
J 19,17
Modlitwa: O Panie! Byłeś skrajnie wyczerpany, ale mimo to poniosłeś swój Krzyż aż na szczyt Golgoty. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, uzdrów nasze lenistwo abyśmy wytrwale wykonywali nasze obowiązki i nie odrzucali Krzyża dnia codziennego.
GODZINA 12 JEZUS Z SZAT OBNAŻONY I PRZYBITY DO KRZYŻA

Przybicie do krzyża
Callisto Piazza da Lodi, 1538
Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu.
J 19,23
Modlitwa: O Panie! Okrutni oprawcy zdarli z Ciebie nawet Twoją szatę i unieruchomili przybiwszy do krzyża. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, wejrzyj na nas, którzy tak często dobrowolnie pozbawiamy się godności i nie pozwól abyśmy w bezruchu tkwili w przepaści grzechów. Pomóż nam zrozumieć, że po to zostałeś przybity do Krzyża abyśmy zostali uwolnieni z krępującego nas zła.
GODZINA 13 JEZUS PRZEBACZA DOBREMU ŁOTROWI

Chrystus i Dobry Łotr
Vecellio Tiziano, 1566
I dodał: "Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa". Jezus mu odpowiedział: "Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju".
Łk 23,42-43
Modlitwa: O Panie! Jakże niezgłębione jest Twoje Miłosierdzie! Cierpiący Jezu, prosimy Cię, pomóż nam abyśmy w każdej chwili naszego życia pragnęli pełnego zjednoczenia z Tobą. Przecież Ty jesteś dla nas Miłosierny nie tylko w godzinie śmierci, ale w każdym momencie. Naucz nas dostrzegać Twoją wielką Miłość i żyć zgodnie z Jej natchnieniem.
GODZINA 14 JEZUS DAJE NAM MARYJĘ ZA MATKĘ

Maryja i Jan u stóp Krzyża
Hieronymus Bosch
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
J 19,25-27
Modlitwa: O Panie! W ostatnich, najboleśniejszych chwilach swojego życia nie skupiałeś się na własnym cierpieniu, ale dbałeś o nas, dając nam za Matkę Maryję. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, wzmocnij nas abyśmy naśladowali życie Twej Bolesnej Matki i zrozumieli, że oddając Ją nam zleciłeś nam zadanie opiekowania się słabszymi i cierpiącymi.
GODZINA 15 JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

Ukrzyżowanie
Sir Anthony van Dyck, 1622
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: "Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego". Po tych słowach wyzionął ducha.
Łk 23,44-46
Modlitwa: O Panie! Z pochyloną głową pragniemy adorować tajemnicę Twego Krzyża i Bolesnej Męki. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata.
GODZINA 16 JEZUS WŁÓCZNIĄ PRZEBITY

Chrystus na krzyżu pomiędzy dwoma łotrami
Pieter Pauwel Rubens, 1619-1620
Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.
J 19,34
Modlitwa: O Panie! Krew i woda, które wytrysnęły z Twego serca oczyszczają i poją dusze wszystkich ludzi. Cierpiący Jezu, prosimy Cię abyśmy obdarzeni tak cennymi darami ochoczo brali na siebie odpowiedzialność za dobro nie tylko nas samych, ale wszystkich ludzi. Pomóż abyśmy słowem czynem i przykładem prowadzili wszystkich do życiodajnego źródła wszelkich łask.
GODZINA 17 CIAŁO JEZUSA SPOCZYWAJĄCE NA ŁONIE MATKI

Zdjęcie z krzyża
Pieter Pauwel Rubens, 1616-1617
Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania.
J 19,38-40
Modlitwa:O Panie! Jak wielki ból czuła Twoja Matka tuląc do serca Twoje ciało. Ale nie zwątpiła, na zawsze wierna ofiarnym słowom, które wypowiedziała przy Zwiastowaniu. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, umocnij nas abyśmy wbrew nadziei uwierzyli nadziei i potrafili każde cierpienie złączyć z Twoją bolesną Męką w intencji zbawienia wszystkich ludzi. Niech Matka Bolesna będzie naszą nauczycielką i orędowniczką. Wierzymy, że nigdy nie obdarzasz nas cierpieniem ponad nasze siły.
GODZINA 18 CIAŁO JEZUSA ZŁOŻONE DO GROBU

Złożenie do grobu
Caravaggio, 1602-1603
Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejście do grobu zatoczył duży kamień i odszedł.
Mt 27,59-60
Modlitwa: O Panie! Twoje ciało spoczęło w grobie, który stał się wymownym choć milczącym świadkiem Twojego Zmartwychwstania. Cierpiący Jezu, prosimy Cię, daj abyśmy zrozumieli, że przystępując do Komunii Świętej składamy Twoje Najświętsze ciało do grobu naszych serc i zaufali, że przychodzisz tam po to aby od wewnątrz opromienić nas blaskiem chwały Twego Zmartwychwstania.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które można uważać za pewną ingerencję w Twoją prywatność. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, to opuść tę stronę. A jeśli się zgadzasz, to kliknij OK.
Dalsze informacje Ok