Litania do siedmiu boleści NMP

Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się,
Chryste, zmiłuj się, Chryste, zmiłuj się,
Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się,
Chryste, usłysz nas,Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,

Matko zasmuceń, módl się za nami,
Matko, której duszę przeszył miecz, módl się za nami,
Matko, która uciekłaś z Jezusem do Egiptu, módl się za nami,
Matko, która w smutku szukałaś Go przez trzy dni, módl się za nami,
Matko, która widziałaś Go wychłostanego i ukoronowanego cierniami, módl się za nami,
Matko, która stałaś przy nim, gdy wisiał na krzyżu,módl się za nami,
Matko, która wzięłaś Go w ramiona, gdy umarł, módl się za nami,
Matko, która patrzyłaś na składanie Go w grobie, módl się za nami,

O Maryjo, Królowo męczenników, módl się za nami,
O Maryjo, pociecho strapionych, módl się za nami,
O Maryjo, obrono słabych, módl się za nami,
O Maryjo, siło lękliwych, módl się za nami,
O Maryjo, światłości zrozpaczonych, módl się za nami,
O Maryjo, opiekunko chorych, módl się za nami,

O Maryjo, ucieczko grzeszników, ocal nas swymi modlitwami,
Przez gorzką mękę Twego Syna, ocal nas swymi modlitwami,
Przez ból przeszywający Twoje serce, ocal nas swymi modlitwami,
Przez ciężkie brzemię Twej udręki, ocal nas swymi modlitwami,
Przez smutek Twój i opuszczenie, ocal nas swymi modlitwami,
Przez Twoją żałość matczyną, ocal nas swymi modlitwami,
Przez Twoje doskonałe poddanie się, ocal nas swymi modlitwami,
Przez Twoje pełne zasług modlitwy, ocal nas swymi modlitwami,

Od nadmiernego smutku, ocal nas swymi modlitwami,
Od tchórzostwa, ocal nas swymi modlitwami,
Od niecierpliwości, ocal nas swymi modlitwami,
Od niepokoju i niezadowolenia, ocal nas swymi modlitwami,
Od posępności i chmurnego usposobienia, ocal nas swymi modlitwami,
Od rozpaczy i niewiary, ocal nas swymi modlitwami,
Od ostatecznego braku skruchy, ocal nas swymi modlitwami,

My, grzesznicy, błagamy Cię, wysłuchaj nas,
Uchroń nas od nagłej śmierci, wysłuchaj nas,
Naucz nas, jak mamy umrzeć, wysłuchaj nas,
Wspieraj nas w naszym konaniu, wysłuchaj nas,
Strzeż nas od nieprzyjaciół, wysłuchaj nas,
Wiedź nas do szczęśliwego kresu, wysłuchaj nas,
Wyjednaj nam dar wytrwania, wysłuchaj nas,
Wspieraj nas przed trybunałem sądu, wysłuchaj nas,

Matko boga, wysłuchaj nas,
Matko najboleśniejsza, wysłuchaj nas,
Matko najbardziej opuszczona, wysłuchaj nas,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami,

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Panie, zmiłuj się, Chryste, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się.

Wspieraj nas, Najświętsza Panno Maryjo,W każdej
porze, w każdym miejscu.

Módlmy się
Jezu Chryste, Boże i Człowieku, spraw, błagamy Cię, aby Twoja umiłowana Matka, Maryja, której duszę miecz przeszył w godzinie Twojej męki, mogła nas bronić i teraz, i w godzinie naszej śmierci, przez Twoje zasługi, Zbawco świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które można uważać za pewną ingerencję w Twoją prywatność. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, to opuść tę stronę. A jeśli się zgadzasz, to kliknij OK.
Dalsze informacje Ok